Advertiment legal

ADVERTIMENT LEGAL – Juliol 2023

 

  1. Informació Legal i Acceptació

 

Les presents disposicions regulen l’ús del servei del portal d’Internet (d’ara endavant, el ‘Portal’) que l’Associació de Propietaris de Béns Immobles. (d’ara endavant, “APBI”) posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

 

APBI, amb domicili Andorra la Vella (AD500), Carrer de la Grau, 15, Principat d’Andorra i N.R.T. U-801125-K, està inscrita en el Registre d’Associacions del Govern d’Andorra amb el número [4/2014]. Telèfon: (+376) 867 800. E-mail: apbi@andorra.ad.

 

L’accés a la pàgina web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. Determinats serveis són exclusius per als nostres clients i el seu accés es troba restringit. Els serveis i funcions que presta l’APBI als seus associats amb caràcter general tenen el tracte i condicions privades.

 

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (d’ara endavant, l’ “Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Advertiment Legal. La prestació del servei del Portal té una durada limitada al moment en el qual l’Usuari es trobi connectat al Portal o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Advertiment Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Advertiment Legal poden estar subjectes a modificacions.

 

Alguns serveis del Portal accessibles per als usuaris d’Internet o exclusius per als Associats de l’APBI poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, en el seu cas, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Advertiment Legal i que hauran de ser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

 

  1. Propietat Intel·lectual i Industrial

 

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual de l’APBI o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per a l’ús del Portal.

 

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de l’APBI o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al Portal atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

 

De conformitat amb l’anterior, corresponen a l’APBI els drets exclusius de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, així com qualsevol altre de naturalesa patrimonial o no patrimonial, sobre els signes esmentats anteriorment, sens perjudici dels drets morals que sobre la seva autoria puguin correspondre als seus autors.

 

L’Usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los; en tot cas, l’APBI es reserva l’exercici de tots aquells mitjans i accions legals que li puguin correspondre en la defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial

 

  1. Condicions d’Ús del Portal

 

3.1.      Generals

 

            L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i el present Advertiment Legal. L’Usuari respondrà front de l’APBI o front de tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 

Queda expressament prohibit l’ús del Portal amb finalitats lesius de béns o interessos de l’APBI o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) de l’APBI o de tercers.

 

            3.2.      Objecte

 

Aquest lloc web i la informació que s’hi conté tenen caràcter i finalitat exclusivament informatius, i no constitueixen una oferta ni sol·licitud de cap producte i/o servei. L’APBI queda exonerada de qualsevol responsabilitat que dimani de qualsevol informació no elaborada per ella o no publicada sota l’autorització expressa dels seus Òrgans de Govern, així com de qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts per part de tercers.

 

3.3.      Accés al lloc web:

 

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, l’’APBI es reserva el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web.

 

L’Usuari exonera expressament a l’APBI de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat del lloc web, ja sigui pel mal funcionament del servidor web o d’aplicacions, de les infraestructures de comunicacions o del programari i maquinari utilitzats per a la navegació.

 

Atesa la naturalesa de la xarxa d’Internet, basada en el concepte d’enllaços, és possible que aquest web inclogui enllaços a altres webs. L’APBI declina tota responsabilitat relacionada amb l’accés i la utilització dels enllaços a altres webs facilitats amb aquest web.

 

3.4       Continguts del lloc web: 

 

El terme ‘continguts’ fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web. S’entén com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, les imatges i els textos que s’hi mostren. Igualment, a títol merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir-se de:

 

(a)        Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per l’APBI o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació en el seu cas.

 

(b)       Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.

 

(c)        Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants del Portal així com de les bases de dades que l’APBI posi a la disposició dels Usuaris.

 

3.3       Recollida de dades

 

Sense perjudici del que es disposa a les Polítiques de Privacitat accessibles des del Portal i que poguessin resultar aplicables a cada moment, la utilització d’uns certs serveis o sol·licituds dirigides a l’APBI estan condicionades al previ emplenament del corresponent registre d’Usuari.

 

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels formularis del Portal als efectes anteriors o qualssevol altres haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a l’APBI perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’APBI o a tercers per la informació que faciliti.

 

  1. Exoneració de Responsabilitat

 

L’accés al Portal no implica l’obligació per part de l’APBI de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través d’aquest. Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació d’un servei d’assessorament legal o fiscal de cap mena, per la qual cosa aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions personals o empresarials per part de l’Usuari.

 

L’APBI no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Portal ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Portal.

 

L’accés al Portal no implica l’obligació per part de l’APBI de controlar l’absència de virus, o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

 

L’APBI no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

 

L’APBI es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com a la prestació de qualsevol o de tots els continguts que s’hi presten en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu; en aquest cas, es comunicarà tal circumstància als usuaris, els quals podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis. En conseqüència, l’APBI no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web, ni dels continguts, tant els propis com els d’altres llocs web als quals es pugui accedir mitjançant enllaços, de manera que la seva utilització per part de l’Usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap cas, puguin exigir responsabilitats al titular del web.

 

En aquest sentit, l’APBI no serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, de la informació adquirida o a què s’ha accedit a través del lloc web, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o la transmissió, o fallades en la línia. Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics o missatges que, en general, afectin o violin drets de l’APBI o de tercers.

 

 

  1. Legislació aplicable i jurisdicció competent: 

 

El present Advertiment Legal i les presents condicions generals es regeixen per la legislació andorrana, amb submissió expressa a la competència dels tribunals andorrans.