NOTÍCIES

Els propietaris de béns immobles afirmen que el preu es mantindrà si es descongelen els lloguers

El president de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles reitera que si es deixa d’intervenir al mercat, els preus dels pisos de lloguer es mantindran i amb el temps hi haurà una davallada perquè entraran al mercat molts pisos. Creu que les mesures actuals estan impedint construir habitatges i perjudiquen els propietaris.

 

Els propietaris, en contra que es tornin a congelar els preus dels lloguers

Els propietaris de pisos es mostren crítics amb la possibilitat que es congelin els lloguers un any més i asseguren que aquesta no és la solució al problema de l’habitatge. En contrapartida el raonador del ciutadà es congratula de la mesura i reitera que s’hauria d’allargar dos anys.

 

Entrevista Artur Homs

Artur Homs, president de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI), ens detalla la problemàtica que envolta els preus dels pisos de lloguer.

Els propietaris d'immobles defensen que cal establir mecanismes per protegir-se davant dels llogaters

Els propietaris d’immobles asseguren que sempre s’intenta arribar a un acord amb els llogaters i, tot i que confirmen que n’hi ha que demanen la història laboral o els punts de la CASS als possibles arrendataris, també afirmen que informen de la política de protecció de dades.

Informe de l’ONU sobre el mercat de l’habitatge

L’APBI defensa que allà on l’oferta privada pugui satisfer la demanda, l’administració ha de regular de manera eficient per a que això sigui possible. Intervenir directament al mercat només s’hauria de fer en el cas de sector més vulnerables, on l’oferta privada no hi pot arribar.

 

D’altra banda, si el problema actual és de manca d’oferta, creu que és un error centrar el debat en regular els preus, ja que això no només no resoldrà el problema de fons, sinó que l’agreujarà en el futur, ja que els propietaris no estaran interessats en promoure noves vivendes de lloguer en un mercat intervingut.

Problema del mercat andorrà: La manca d’oferta

La manca d’oferta de pisos en lloguer només es resoldrà incentivant al s propietaris a promoure pisos en lloguer. LA situació actual és conseqüència de mesures de Governs anteriors, que en perjudicar als propietaris van des incentivar el promoure els pisos que ara ens falten.

 

El perfil d’inversor patrimonial no especulador és el que necessita el nostre país i cal regular donant estabilitat al sector si no volem incentivar l’especulació a curt termini.

Negociació directa
propietari - inquilí
com a solució

L’APBI proposa que la millor manera de fer front a la crisi actual és que propietaris i inquilins negociïn solucions individualitzades que responguin a la realitat de cadascun dels casos particulars.

Vols més informació?