PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

L’APBI neix amb un objectiu principal: trobar solucions als problemes amb els que es troben els propietaris de bens immobles en arrendament. Per aquest motiu des de l’Associació es promouran iniciatives destinades a aconseguir unes relacions entre l’arrendador i l’arrendatari, que siguin justes, equitatives, flexibles, clares, estables i fiables.

 

La mateixa Associació vol constituir-se també com un interlocutor vàlid i de referència davant la resta d’Institucions implicades, ja sigui Govern, Comuns o altres associacions amb objectius i preocupacions comuns .

 

A més vol oferir a tots els seus membres serveis d’assessorament que facilitin el desenvolupament de la seva activitat.

 

L’APBI està integrada per representants de totes les parròquies i aplega petits i grans propietaris, ja que parteix del convenciment que tots comparteixen les mateixes preocupacions i objectius.

 

L’associació vol esdevenir una eina útil per als seus membres i a banda de perseguir grans objectius a més llarg termini, desitja implicar-se en aquelles petites preocupacions més quotidianes que afecten el dia a dia de la seva activitat professional.

associacio

OBJECTIUS

Representar, gestionar, defensar i fomentar els interessos comuns dels seus membres.

Promoure iniciatives destinades a aconseguir un marc legal que estableixi unes relacions arrendador – arrendatari justes, equitatives, flexibles, clares, estables i fiables.

Organitzar jornades, seminaris i actes de divulgació sobre el sector immobiliari en general

Promoure una major concentració, coordinació i integració dels interessos dels propietaris de bens immobles destinats a arrendament.

Oferir als membres serveis d’assessorament que facilitin el desenvolupament de la seva activitat econòmica en la mesura que es disposin dels mitjans suficients (jurídic, urbanístic, proveïdors, clients, estudis de mercat…).

Constituir-nos com un interlocutor valuós i de referència enfront la resta d’actors implicats en el nostre sector (Govern, Comuns, altres associacions…).

Oferir als membres serveis que facilitin el desenvolupament de la seva activitat econòmica, en la mesura que es disposin dels mitjans suficients.

OBJECTIUS

Representar, gestionar, defensar i fomentar els interessos comuns dels seus membres.

Promoure una major concentració, coordinació i integració dels interessos dels propietaris de bens immobles destinats a arrendament.

Constituir-nos com un interlocutor valuós i de referència enfront la resta d’actors implicats en el nostre sector (Govern, Comuns, altres associacions…).

Promoure iniciatives destinades a aconseguir un marc legal que estableixi unes relacions arrendador – arrendatari justes, equitatives, flexibles, clares, estables i fiables.

Oferir als membres serveis d’assessorament que facilitin el desenvolupament de la seva activitat econòmica en la mesura que es disposin dels mitjans suficients (jurídic, urbanístic, proveïdors, clients, estudis de mercat…).

Oferir als membres serveis que facilitin el desenvolupament de la seva activitat econòmica, en la mesura que es disposin dels mitjans suficients.

Organitzar jornades, seminaris i actes de divulgació sobre el sector immobiliari en general.

MEMBRES DE LA JUNTA

Antoni

BEA REBÉS

President

Artur

HOMS FERNÁNDEZ

Vicepresident

Josep

DURÓ VIDAL

Vicepresident Adjunt

Laia

CADENA DOLSA

Secretària

Josep Antón

LÓPEZ ALCANTARA

Tresorer

David

CIRICI ARIÑO

Vocal

Anna Maria

SANGRÀ CARDONA

Vocal

Representant de

Casa TADORA

Vocal

Jordi

LLOVERA MASSANA

Vocal

Patrick

FRASES GARCIA

Vocal

Bartumeu

GABRIEL BAELLA

Vocal

Jordi

PRAT VIDAL

Vocal

Meritxell

VALLS TORRALLARDONA

Vocal

Jordi

MARTICELLA CANELA

Vocal

MEMBRES DE LA JUNTA

Antoni

BEA REBÉS

President

Artur

HOMS FERNÁNDEZ

Vicepresident

Josep

DURÓ VIDAL

Vicepresident Adjunt

Laia

CADENA DOLSA

Secretària

Josep Antón

LÓPEZ ALCANTARA

Tresorer

Jordi

LLOVERA MASSANA

Vocal

David

CIRICI ARIÑO

Vocal

Anna Maria

SANGRÀ CARDONA

Vocal

Representant de

Casa TADORA

Vocal

Bartumeu

GABRIEL BAELLA

Vocal

Patrick

FRASES GARCIA

Vocal

Jordi

PRAT VIDAL

Vocal

Meritxell

VALLS TORRALLARDONA

Vocal

Jordi

MARTICELLA CANELA

Vocal

Vols més informació?